MyLightningDetection

Historik

Blixtdentiteter

Här visas blixtarnas densitet för olika regioner. Denna data sparas oberoende från övrig blixtdata.

Några tips: Datan som visar här är inte standardiserad vilket betyder att resultatet inte kan jämföras över längre tidsintervaller eller större områden! Detta beror på täckningen från stationerna ändrats samt att blixtidentifieringen har förbättrats. Välj station och dit för att visa olika vyer.

AlternativKarta: År: Station: